Skip to main content

Utworzony w 2020 r. nowy Dział Usług Cyfrowych odzwierciedla transformację firmy comepack, bowiem w tym właśnie obszarze m.in. cyfrowe „zasoby” łączą się z kompetencjami.

Główne zadania nie polegają jednak tutaj na klasycznych kwestiach związanych z informatyką. Nacisk kładzie się na produkty cyfrowe oraz usługi firmy comepack. Należy do nich na przykład obsługa systemów comepack, takich jak np. oprogramowanie do zarządzania pojemnikami, technologie typu Tracking i Tracing, interfejsy pomiędzy systemami i sieciami klientów, jak też generowanie danych na podstawie analizy przemieszczania się pojemników.

Tym samym firma comepack w ramach zarządzania pojemnikami jest dla swoich klientów również dostawcą i analitykiem danych. Ten obszar obejmuje m.in. walidację, analizę i interpretację danych generowanych przez oprogramowanie do zrządzania pojemnikami, co ma na celu określenie odpowiednich działań na tej podstawie.

Sebastian Hook, kierujący Działem Usług Cyfrowych, mówi: „Jesteśmy zdania, iż transparentność danych zwiększa produktywność. Jedno jest bowiem pewne: nakłady na informatykę amortyzują się w postaci korzyści wynikających z tego procesu. Firma comepack kładzie nacisk na efektywność procesów, czas wprowadzenia na rynek (time to market) oraz świadomość kosztów.“

Usługi Cyfrowe towarzyszą w sposób proaktywny naszym klientom w trakcie cyfryzacji. Tutaj pełnimy nie tylko rolę doradcy w zakresie technologii i procesów, ale także implementujemy te wszystkie projekty i nadzorujemy je w ramach seryjnych działań. „Koncentrujemy się przy tym oczywiście na naszych zasadniczych kompetencjach i nie chcemy być firma oferująca kompletne systemy do wszystkiego“, mówi Sebastian Hook.

Nasza szeroka paleta rozwiązań cyfrowych już dzisiaj stanowi standardowy pakiet w naszej ofercie / naszym serwisie – począwszy od niewielkich, (ale precyzyjnie zaplanowanych i realizowanych) faz rozbudowy, aż po kompletne rozwiązania w zakresie wydajnego zarządzania pojemnikami. Celem firmy comepack jest to, by rozwiązania cyfrowe stały się przyczynkiem do sukcesów naszych klientów.

Skorzystaj z doświadczenia i kompetencji Serwisu Cyfrowego firmy comepack:

  • Dobre przygotowanie Twoich projektów na wyzwania, jakie niesie ze sobą przyszłość
  • Bliskość i zorientowanie na business i procesy
  • Niezawodność działań operacyjnych
  • Wykorzystanie najlepszych praktyk i efektów skalowan
  • Poprawa obsługi klienta w oparciu o zakres usług opartych o najnowocześniejszy stan wiedzy
  • Odpowiedzialność po stronie firmy comepack za skuteczne rozwiązania i realizacje
  • Dostosowany stopień innowacji rozwiązań: korzyści (ROI) na pierwszym planie
  • Efektywność kosztów poprzez unikanie administracyjnych kosztów ogólnych
  • Projekty “in time, in budget, in quality” realizowane poprzez wydajne postępowanie w ramach projektów (energicznie, iteracyjnie, z wykorzystaniem aplikacji o minimalnej funkcjonalności (MVP) – orientacja na iteracyjne i przyrostowe ramy postępowania (SCRUM).

NASZE NAJNOWSZE
AKTUALNOŚCI

comepack News

Projekt firmy comepack w ramach współpracy z wyższą uczelnią

Współpraca firmy comepack z Dualną Szkołą Wyższą Badenii-Wirtembergii w Mannheim (DHBW) w oparciu o zorientowany…
Użytkownik ma możliwość zastosowania własnego sprzętu i znaczników w naszym systemie śledzenia i monitorowania IoT, dzięki czemu może idealnie dostosować oprogramowanie do swoich potrzeb.
comepack News

Zarządzanie pulą pojemników – efektywnie i w sposób zrównoważony

Wiemy, że efektywne zarzadzanie pojemnikami ma decydujące znaczenie dla trwałości i zrównoważonego charakteru danej puli…
comepack News

Efektywny i zrównoważony system zarządzania pojemnikami comepack

System zarządzania pojemnikami comepack odznacza się inteligentnymi możliwościami sterowania i projektowania. W ten sposób można…