Skip to main content

Współpraca firmy comepack z Dualną Szkołą Wyższą Badenii-Wirtembergii w Mannheim (DHBW) w oparciu o zorientowany na praktykę projekt firmowy, umożliwia studentkom i studentom wykorzystanie nabytej podczas studiów wiedzy w naszym przedsiębiorstwie.

Studentki i studenci 6. semestru zyskują możliwość zapoznania się z systemami informatycznymi oraz z procesami realizowanymi w firmie comepack tak, by mogli w praktyce zastosować wiedzę zdobytą na studiach. Tematyka projektu obejmuje opracowanie nowego systemu wczesnego ostrzegania dla inteligentnego systemu zarządzania pojemnikami comepack. Celem jest jeszcze bardziej efektywne wczesne identyfikowanie wąskich gardeł związanych z opakowaniami transportowymi wielokrotnego użytku (MTV) w ramach zarządzania pojemnikami oraz podejmowanie odpowiednich działań.

Zoptymalizowane zarządzanie pojemnikami dzięki systemowi wczesnego ostrzegania opartemu na kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI)

Oparty na kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI) system wczesnego ostrzegania umożliwia w ramach zarządzania pojemnikami optymalizację dróg transportu oraz redukcję ilości pustych przebiegów. Celem jest dalsza redukcja emisji i kosztów, przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności wykorzystania puli pojemników w łańcuchach dostaw naszych klientów.

Bardzo cieszy nas zaangażowanie studentek i studentów, jak też współpraca z uczelnią DHBW w Mannheim. Skorzystaj także i Ty z usług naszego kompetentnego zespołu firmy comepack!

NASZE NAJNOWSZE
AKTUALNOŚCI

comepack News

Projekt firmy comepack w ramach współpracy z wyższą uczelnią

Współpraca firmy comepack z Dualną Szkołą Wyższą Badenii-Wirtembergii w Mannheim (DHBW) w oparciu o zorientowany…
Użytkownik ma możliwość zastosowania własnego sprzętu i znaczników w naszym systemie śledzenia i monitorowania IoT, dzięki czemu może idealnie dostosować oprogramowanie do swoich potrzeb.
comepack News

Zarządzanie pulą pojemników – efektywnie i w sposób zrównoważony

Wiemy, że efektywne zarzadzanie pojemnikami ma decydujące znaczenie dla trwałości i zrównoważonego charakteru danej puli…
comepack News

Efektywny i zrównoważony system zarządzania pojemnikami comepack

System zarządzania pojemnikami comepack odznacza się inteligentnymi możliwościami sterowania i projektowania. W ten sposób można…